røykeslutt

Emne: Å slutte å røyke og snuse


Vi har hatt kurs i røyke/snuseslutt 2-4 ganger i året i snart 7 år nå. Hvor mange deltakere vi har hatt har ikke jeg oversikt over, men det har vært mange.

Hvilken metoder bruker vi så?

Tja. Vi har vel funnet ut at folk er ulike og at det derfor ikke går an å ha samme metode for alle.

Men jeg tror for det første at det å slutte sammen med andre er en god metode i seg selv. Altså en gruppe som møtes noen ganger, med et fleksibelt opplegg, men med vekt på aktivitet og endring, ikke bare passiv læring.  Hos oss har vi 6 samlinger, 2 timer hver gang. Med hjemmelekse mellom samlingene.   Poenget med å ha gruppe er at deltakerne deler erfaringer, og gir hverandre råd og støtte, og på en måte er i samme båt. Å slutte sammen med noen andre tror jeg kan fungere bedre enn alene.

For det andre erfarer vi at det er lurt å bruke tid på å finne ut hva som kan hindre en i å slutte, og hva som motiverer.
Hindringene er som regel det man selv tenker om røyk/snus , og om det å slutte. Og det samme med  med hva som motiverer. Hva man tenker, har stor betydning!
Dette vil være ulikt fra person til person, det nytter ikke å prøve å overbevise andre hva som er riktig og viktig.

For det tredje oppfordrer vi til å øve på å slutte før man slutter helt. Dvs la være å røyke/snuse når man har lyst på, og se hvilke metoder som hjelper. Det kan gi god erfaring og opplevelse av mestring som gir motivasjon.
Abstinenser kan ses på som noe negativt, men kan også være noe positivt- et tegn på avgifting av kroppen -« detox»- altså et positivt tegn på at man er på vei mot noe bedre. Det er en av metodene for å takle abstinenser, men det fins også andre som kan fungere godt.

Og for det fjerde å sette sluttedato, helst samme dato for hele gruppen. Da har man en deadline for første del av prosjektet.


Og så slutter man på datoen, lukker på en måte døra bak seg, og etter det bruker man det man har lært om egne hindringer, motivasjon og metoder for å la være å røyke/snuse når man får lyst.

Sluttperioden kan vare lenge, men det pleier å bli lettere etter hvert.

Det er også lurt å være forberedt på risikosituasjoner, som garantert vil komme.
Man vil oppleve stress, kjedsomhet, hyggelige kvelder på terassen.. og det er da lurt å være forberedt.
Det er også lurt å være forberedt på «sprekk»- og hva man vil gjøre da for å hindre at sprekk ikke skal føre til at man rykker tilbake til start.
Det pleier også å være lurt å legge merke til det positive som skjer når man slutter. De fleste merker positive effekter etter kort tid, som bedre pust, det å klare mer fysisk, varmere hender, bedre smak og lukt. Og mer penger.

Men ikke alle slutter på denne måten.
Noen bare slutter og så går det helt fint.
Og noen sier til seg selv at «jeg skal ikke slutte, bare holde opp noen år»- og det fungerer, gjør det mindre dramatisk.
Og noen sier til seg selv-« jeg er en ikke- røyker» -og så tror de det til slutt.
Og noen trapper ned. Jeg synes likevel mange av dem som trapper ned, stopper på 3-4 sigaretter. De opplever at de siste er vanskelige å bli kvitt.

Noe jeg tror er viktig for alle, er å være snill med seg selv i slutte-perioden. Man kan ikke regne med å bli mester-pianist på 6 uker, og heller ikke utlært ikke-røyker. Har man røkt i mange år, kan det ta tid med prøving å lære å leve uten tobakk.


          Finn Markussen


Kommuneoverlege og røyke/snuselslutt-kursholder

Copyright @ All Rights Reserved